Rizoma Logo

vol 9 • 2011

Image

Millorar la cooperació Nord-Sud a través del compromís entre la universitat i la comunitat

Millorar la cooperació Nord-Sud a través del compromís entre la universitat i la comunitat

pdf

Nosaltres, la comunitat internacional i les xarxes universitàries que representem diversos milers d'universitats, organismes professionals i organitzacions de la societat civil:

 • Centre Bolivià d'Estudis Multidisciplinaris,
 • Xarxa d'Extensió Universitària i Compromís de l'Associació d’Universitats de la Commonwealth (ACU),
 • Aliança Global per a la Investigació Compromesa amb la Comunitat
  (GACER), la
 • Global University Network for Innovation (GUNI)
 • Xarxa Living Knowledge,
 • Observatori PASCAL,
 • Societat per a la Investigació Participativa a Àsia i
 • Xarxa Talloires

Havent celebrat el 23 de setembre de 2010 un diàleg global sobre la cooperació Nord-Sud en el marc del compromís entre la universitat i la comunitat.

Preocupats profundament pels reptes relacionats amb qüestions complexes de naturalesa econòmica, de justícia social, medicosanitària, cultural, mediambiental i de sostenibilitat a les quals ens enfrontem a escala local, nacional i mundial.

Tenint en compte el creixent interés que desperta en els cercles de l'educació superior de tot el món la importància de l'expansió d'estructures, pràctiques i polítiques que reforcen el compromís entre la universitat i la comunitat. Respectant les declaracions de principis realitzades anteriorment per cadascuna de les nostres xarxes.

Conscients que, encara que hi ha alguns exemples certament innovadors d’associacions entre la universitat i la comunitat en gran part del món, continua existint un important desequilibri pel que fa als recursos destinats a enfortir les associacions de coneixement estratègic, especialment entre poblacions vulnerables i entre els països més pobres del Sud.

Recolzats per l'evidència que la creació conjunta de coneixement, així com l’ús i l’intercanvi d'aquest coneixement mitjançant el compromís dels estudiants i acadèmics amb les institucions d'educació superior i els socis de la comunitat, resulten decisius per a enfrontar-nos als reptes actuals.

Reconeixent que el coneixement sorgeix en múltiples espais, com la universitat, la comunitat, el sector privat, les organitzacions de la societat civil, les agències governamentals, les organitzacions internacionals i els moviments socials.

Respectant els sistemes de coneixement indígena i d’altres formes de saber i de ser.

Entenent el compromís entre la universitat i la comunitat com la col·laboració respectuosa i sincera entre les institucions d'educació superior i les comunitats on s'engloben (a escala local, regional / estatal, nacional i mundial) per a un intercanvi de coneixements i recursos beneficiós per ambdues parts i que es produeix en un context de associació democràtica i de reciprocitat.

Per tot això, destaquem els següents principis en la nostra crida a l'acció:

 1. Totes les institucions d'educació superior manifesten el seu compromís estratègic i genuí pel que fa al compromís amb la comunitat, la rellevància social de la investigació i l'educació, i la responsabilitat social com a principi fonamental.
 2. Les activitats de compromís amb la comunitat s'han de basar en la comunicació bilateral i recolzar-se en els valors d'inclusió, respecte mutu, integritat, llibertat i presa democràtica de decisions.
 3. Reconeixem i recolzem les aportacions realitzades pels socis de la comunitat en la creació, unilateral o conjunta, de coneixement.
 4. Els acadèmics, els investigadors, els estudiants, els professionals, les comunitats i les xarxes que els engloben han de rebre la formació i el suport adequats per a desenvolupar la seua capacitat de participació en activitats de compromís públic.
 5. Els acadèmics, els investigadors, els estudiants, els professionals, les comunitats i les xarxes que els engloben han de rebre reconeixement i ser valorats per la seua implicació amb el compromís públic.
 6. Amb l'objectiu d'assolir les metes globals i superar els reptes relatius a l’equitat mundial a què es refereixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni i d’altres declaracions similars, cal fomentar la inversió en el desenvolupament de capacitats que permeten establir compromisos entre la universitat i la comunitat, especialment en el Sud, prestant una atenció especial a les poblacions vulnerables i als països més pobres.
 7. En comptes d'usar sistemes de classificació mundial de les institucions d'educació superior que sovint resulten inapropiats per a fomentar les pràctiques de compromís social, donem suport a l'ús de sistemes d'avaluació com el Sistema Alternatiu d'Avaluació Universitària (establert en col·laboració amb la Universitat de Nacions Unides) com a eines que cal desenvolupar.

Creiem que el potencial transformador de les organitzacions comunitàries i les institucions d'educació superior es beneficia de la combinació del nostre coneixement col·lectiu, les nostres connexions globals, les nostres habilitats i els nostres recursos per a enfrontar-nos a la multitud de reptes socials, econòmics, culturals, medicosanitaris i mediambientals del nostre entorn.


Traducció: Joaquin Martínez Ortiz


redLogo

N. 9 • 2011

Contactar • Contact us

Apartat 76

Tel. 34 962 28 74 16 Fax 34 962 28 74 19

46800 XÀTIVA Espanya

www.institutpaulofreire.org

info@institutpaulofreire.org

IPF
© 2024 Rizoma freireano • Contenido de este sitio bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir igual 2.5 España. Diseño y Mantenimiento Grupo WebMedia. XHTML y CSS

N. 9 • 2011