Imprimir

Una experiència de cooperació internacional en l’àmbit educatiu, alfabetització i educació popular

UNA EXPERIÈNCIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU, ALFABETITZACIÓ I EDUCACIÓ POPULAR

Sebastián Parra
Paulo Freire Institute of Spain

pdf

1. PER QUÈ ENS INTERESSA TANT LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU?…

2. I ÉS QUE EUROPA (AMB PERDÓ) ENS ENSENYA JA MOLT POC… JA QUE CREIEM QUE:

PER TANT: NECESSITEM URGENTMENT MIRAR FORA DEL NOSTRE MELIC…

3. L’ALFABETITZACIÓ: PER QUÈ?: Algunes raons que justifiquen la cooperació amb l’alfabetització de Nicaragua

Perquè l’alfabetització…

Per què Nicaragua?

4. NICARAGUA, HUI COM AHIR, ÉS UNA RICA FONT D’ENSENYANCES… PER EXEMPLE:

5. LA CONTRAPART: AEPCFA, Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador (Nicaragua)

6. EL MÈTODE D’ALFABETITZACIÓ: Jo, sí que puc

7. LA COOPERACIÓ AMB L’ALFABETITZACIÓ DE NICARAGUA: UN PROCÉS D’INTEGRACIÓ DE DIFERENTS AGENTS…

Els quatre dispositius de la cooperació:

LA XARXA UNIVERSITÀRIA “JO, SÍ QUE PUC” INTEGRA ACTUALMENT UN TOTAL DE 29 MEMBRES: 27 UNIVERSITATS (16 d’espanyoles i 11 de nicaragüenques) I DOS INSTITUCIONS DOCENTS (IPF d’Espanya i AEPCFA de Nicaragua).

8. ELS NOSTRES PROJECTES PRIORITARIS EN LA COOPERACIÓ AMB L’ALFABETITZACIÓ A NICARAGUA

9. MÉS INFORMACIÓ:


Traducció: Ximo Martínez