Portada • Start Page >> La problemàtica de l’habitatge i la qüestió urbana: una reflexió sobre l’Àfrica des de l’Àfrica • Sidiki DAFF, president del Centre de Recherches Populaires pour l’Action Citoyenne -CERPAC
redes.png

N. 19 • 2015

xavier besalú, Universitat de Girona • Guest Editor
N. 19 Portada • Start Page
Habitar i educar en temps de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Living and education in times of crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Habitar y educar en tiempos de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Artículos • Articles
Cap a la conquesta del dret a l’habitatge a través de l’empoderament • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Hacia la conquista del derecho a la vivienda a través del empoderamiento • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Question de l'habitat et de l'urbain : réfléchir sur l’Afrique en partant de l’ Afrique • Sidiki DAFF, président du Centre de Recherches Populaires pour l'Action Citoyenne-CERPAC
La problemàtica de l’habitatge i la qüestió urbana: una reflexió sobre l’Àfrica des de l’Àfrica • Sidiki DAFF, president del Centre de Recherches Populaires pour l’Action Citoyenne -CERPAC
Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view • Paul Maquet Makedonski, sociologist, urbanist, university professor and activist in the fight for the right for housing
Explorando nuevas formas de concebir y de abordar el problema de la vivienda desde el campo popular • Paul Maquet Makedonski, sociólogo, urbanista, profesor universitario, y activista por el derecho a la vivienda
PARLEM D'HABITATGE? • Josep M. Vilanova i Claret, Professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Investigador de l'Institut Interuniversitari de Recerca Hàbitat, Turisme, Territori
¿HABLAMOS DE VIVIENDA? • Josep M. Vilanova i Claret, Profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Investigador del Instituto Interuniversitario de Investigación Hábitat, Turismo, Territorio
Poema • Poem
Where • Mary Jo Bang
Documental • Documentary
La Plataforma
Imprimir E-mail
Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 19 • 2015 • Instituto Paulo Freire de España

La problemàtica de l’habitatge i la qüestió urbana: una reflexió sobre l’Àfrica des de l’Àfrica

Sidiki DAFF, president del Centre de Recherches Populaires pour l’Action Citoyenne -CERPAC; Coordinador de la Coalició d’Organitzacions i Xarxes Africanes per a l’Habitatge-CORAH

Traducció: Servei de Llengües Modernes de la UdG

Treballar per un món just obliga a acceptar les diferències en les circumstàncies que viuen els diferents moviments en lluita. Malauradament, l’eurocentrisme està molt arrelat en alguns dels moviments que lluiten per l’accés a un habitatge digne, que interpreten la resta del món des d’aquest prisma deformador eurocèntric (disfressat d’un cert universalisme). I aquest plantejament no es diferencia gaire de la visió colonial de la qual l’Àfrica ha estat víctima.

pdf