Portada • Start Page >> Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view • Paul Maquet Makedonski, sociologist, urbanist, university professor and activist in the fight for the right for housing
redes.png

N. 19 • 2015

xavier besalú, Universitat de Girona • Guest Editor
N. 19 Portada • Start Page
Habitar i educar en temps de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Living and education in times of crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Habitar y educar en tiempos de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Artículos • Articles
Cap a la conquesta del dret a l’habitatge a través de l’empoderament • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Hacia la conquista del derecho a la vivienda a través del empoderamiento • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Question de l'habitat et de l'urbain : réfléchir sur l’Afrique en partant de l’ Afrique • Sidiki DAFF, président du Centre de Recherches Populaires pour l'Action Citoyenne-CERPAC
La problemàtica de l’habitatge i la qüestió urbana: una reflexió sobre l’Àfrica des de l’Àfrica • Sidiki DAFF, president del Centre de Recherches Populaires pour l’Action Citoyenne -CERPAC
Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view • Paul Maquet Makedonski, sociologist, urbanist, university professor and activist in the fight for the right for housing
Explorando nuevas formas de concebir y de abordar el problema de la vivienda desde el campo popular • Paul Maquet Makedonski, sociólogo, urbanista, profesor universitario, y activista por el derecho a la vivienda
PARLEM D'HABITATGE? • Josep M. Vilanova i Claret, Professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Investigador de l'Institut Interuniversitari de Recerca Hàbitat, Turisme, Territori
¿HABLAMOS DE VIVIENDA? • Josep M. Vilanova i Claret, Profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Investigador del Instituto Interuniversitario de Investigación Hábitat, Turismo, Territorio
Poema • Poem
Where • Mary Jo Bang
Documental • Documentary
La Plataforma
Imprimir E-mail
Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 19 • 2015 • Instituto Paulo Freire de España

Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view

Paul Maquet Makedonski, sociologist, urbanist, university professor and activist in the fight for the right for housing. He has carried out specialist studies in Peru and other countries, and has published a number of books and studies on cities, urban growth and housing. He is a member of the scientific team of the CRDC (University of Quebec, Canada). He is currently head of the research team from the Institute for Urban Development-CENCA in Peru and is the coordinator of the technical team of the International Housing Alliance.

pdf