Portada • Start Page >> Enlaces • Links
redes.png

N. 19 • 2015

xavier besalú, Universitat de Girona • Guest Editor
N. 19 Portada • Start Page
Habitar i educar en temps de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Living and education in times of crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Habitar y educar en tiempos de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Artículos • Articles
Cap a la conquesta del dret a l’habitatge a través de l’empoderament • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Hacia la conquista del derecho a la vivienda a través del empoderamiento • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Question de l'habitat et de l'urbain : réfléchir sur l’Afrique en partant de l’ Afrique • Sidiki DAFF, président du Centre de Recherches Populaires pour l'Action Citoyenne-CERPAC
La problemàtica de l’habitatge i la qüestió urbana: una reflexió sobre l’Àfrica des de l’Àfrica • Sidiki DAFF, president del Centre de Recherches Populaires pour l’Action Citoyenne -CERPAC
Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view • Paul Maquet Makedonski, sociologist, urbanist, university professor and activist in the fight for the right for housing
Explorando nuevas formas de concebir y de abordar el problema de la vivienda desde el campo popular • Paul Maquet Makedonski, sociólogo, urbanista, profesor universitario, y activista por el derecho a la vivienda
PARLEM D'HABITATGE? • Josep M. Vilanova i Claret, Professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Investigador de l'Institut Interuniversitari de Recerca Hàbitat, Turisme, Territori
¿HABLAMOS DE VIVIENDA? • Josep M. Vilanova i Claret, Profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Investigador del Instituto Interuniversitario de Investigación Hábitat, Turismo, Territorio
Poema • Poem
Where • Mary Jo Bang
Documental • Documentary
La Plataforma

http://www.fsipe.org/

http://www.dialogosred.net/

http://www.faea.es/

http://www.proyecto-atlantida.org/

http://www.ettoregelpi.net/

http://www.cimas.eurosur.org/

http://www.fsmed.info/

http://www.forumsocialmundial.org.br/

http://www.institutpaulofreire.org/

http://www.universidadnomada.net/

http://www.situaciones.org/

http://www.transform.eipcp.net/about/es

http://isonomia.uji.es/

http://www.highlandercenter.org/

http://igop.uab.es/

http://www.gseis.ucla.edu/~mclaren/body4.html

http://www.ucla.edu/

http://www.diotimafilosofe.it/

http://www.miraicrida.org/

http://www.desenvolupamentcomunitari.cat/web/

http://www.uv.es/socials

http://www.udg.edu/

http://www.us.es/

http://www.um.edu.mt/

http://www.ed.ac.uk/

http://www.ualg.pt/

http://www.univr.it/

http://www.unipd.it/

http://www.unam.mx/

http://www.metodistadosul.edu.br/centro_universitario

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/index.html

http://cradall.org/